Bu blog toplumsal farkındalık yaratmak adına, adalet- özgürlük- barış temelinde hayatın akışını farketmemiz için yapılan paylaşımlardan oluşmaktadır.

Mayıs 2015 tarihinde “Yeni bir Küresel Ortaklık” olarak açıklanan “Sürdürülebilir Kalkınma Yoluyla Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak ve Ekonomileri Dönüştürmek” başlığını taşıyan Birleşmiş Milletler raporu 2030 yılına kadar aşırı yosulluğu ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir kalkınma sözünü yerine getirmek için evrensel bir gündemi ortaya koyuyor. Rapor yeni kalkınma gündeminin evrensel olması gerektiğinin altını çiziyor. Bu rapor ile 2015 sonrası hedeflerin başlıca beş dönüşümü sağlamak üzere hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bunlar, hiç kimseyi geride bırakmadan aşırı yoksulluğu “azaltmak”; sürdürülebilir kalkınmayı kalkınma gündeminin merkezine yerleştirilmek, ekonomileri herkesi dahil eden büyümeyi sağlayacak şekilde dönüştürmek, herkese açık olan, iyi yönetişim ve barış içinde toplumlar sağlayan hesap verebilir kurumlar kurmak ve işbirliği, eşitlik ve insan haklarına dayalı yeni bir küresel ortaklık oluşturmaktır. Bu ortaklığın bir parçası olabiliriz!

Tarihi bir yolculukta, “birlikte” olmanın gücünü “birlik” içinde farkeden aktif vatandaşlar ve sahip olduğumuz kaynakları paylaşan, birbirinin haklarına saygı gösteren bireyler olabilmek toplumsal kalkınmayı ve refahı arttıracaktır. Evrende küçücük bir nokta olan yaşadığımız dünyayı, gelecek nesillere tertemiz emanet edebilmek için daha çok sevmeye ihtiyacımız var.

Bir kalem herşeyi değiştiremez, ama bir cümleyi farkedip hayatımıza yerleştirmek birşeyler değiştirebilir. Bu blog dönüşümün içine girmek için farkındalık yaratmak adına yazılan yazılardan oluşmaktadır. Özgürlük, adalet ve barış bize sevgiyi getirecek ve herşey bir kalem, bir cümle ile başlayacak!

Sevgilerimle,

Ece ILDIR